Orange day 2020

Idag den 25 November är det internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor – orange day. Våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem. Det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och måste stoppas. Varje dag måste både kvinnor och män kämpa för en värld utan våld, men just idag uppmärksammas problemet…

Läs mer

Medlemsmöte 26 november

Nu är det åter dags för medlemsmöte i Växjö Arbetarekommun. På grund av det rådande läget sker mötet digitalt och information om hur du ansluter till mötet har skickats ut via e-post eller vanligt post till alla medlemmar. Mötet kommer att fokusera på motionsbehandling. När: 26 november kl 18:00 Handlingar till mötet hittar du här.

Läs mer

Eleverna i Växjö kommun förtjänar bättre

Nu är det 2020 och Växjö kommun lyckades inte ens komma i den övre halvan av Sveriges kommuner. Elever och lärare i Växjö kommun förtjänar bättre. Växjö är en expansiv stad med universitet och lärarutbildning och borde därmed ha en mycket bättre skola. Lärare, rektorer och annan personal i kommunens skolor arbetar hårt för att…

Läs mer

Växjö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Vi vet att personalen och deras kompetens är avgörande för att vi ska kunna utveckla och hålla en hög kvalitet på Växjö kommuns verksamheter. Det kräver att personalen i kommunens verksamheter får goda arbetsvillkor. De som jobbar i Växjö kommun ska känna att de har makt och inflytande över sin arbetssituation. Arbetsbelastningen får inte utgöra…

Läs mer

Socialdemokraterna i Växjö stödjer Handels strejkvarsel

Fredagen den 13 november går delar av Handels medlemmar ut i strejk, om parterna inte kommer överens i de pågående förhandlingarna. Socialdemokraterna i Växjö kommun står helt och hållet på de Handelsanställdas sida i denna konflikt. – Handels kräver samma låglönesatsning som anställda inom industrin har fått och det tycker vi är helt rätt. Det…

Läs mer

S + V släpper budget för ökad jämlikhet i en utmanade tid

Idag har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterat sin budget för Växjö kommun 2021 under parollen ” Ett jämlikt Växjö”. Budgetförslaget innehåller ansvarsfulla och skarpa förslag med målet att öka jämlikheten i Växjö kommun. Den största satsningen på ca 81 miljoner kronor vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägga på skolan. Ambitionen är att satsningen ska stärka skolornas likvärdighet…

Läs mer

Debattartikel: Växjö kommun behöver Vidingehem

Socialdemokraterna står upp för alla kommunens invånare, oavsett om man bor i staden, i de mindre tätorterna eller på landsbygden. För Socialdemokraterna är Vidingehem ett viktigt bolag. Vi är övertygade om att bolaget även är viktigt för många kommuninvånare. Det är ett bolag som ligger nära sina hyresgäster. Det är enkelt att få tag i…

Läs mer

Låt skolpersonalen jobba mer hemifrån

Trots rådande pandemi och ökad smittspridning i vår region gör Växjös lärare och annan skolpersonal ett fortsatt bra arbete på våra skolor och de har även visat en stor flexibilitet. Men den ökade smittspridningen har lett till en ökad oro bland lärare och övrig personal på Växjös kommunala skolor. Fackförbunden är tydliga med att mycket…

Läs mer

Äntligen läslov!

Läslov infördes av den s-ledda regeringen som en del av höstlovet. En vecka för elever att återhämta sig men också hitta läslust på egen hand eller genom planerade aktiviteter. Givetvis finns det utrymme att göra andra saker än att läsa. Växjö kommun erbjuder flera olika aktiviteter för lediga elever, vilket vi välkomnar. Alla familjer har…

Läs mer

Växjöbostäder och Vidingehem ska inte slås ihop

Den moderatledda majoriteten i Växjö kommun vill slå ihop de två kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem. Det tycker vi socialdemokrater är fel. Sammanslagningen av bolagen väntas ge en besparing på 16 miljoner kronor årligen men majoriteten motiverar förslaget med att Växjö kommun bygger för få bostäder på landsbygden och det är Vidingehems beslut. – Bara…

Läs mer
facebook Twitter Email