Detta innebär budgeten för Växjö

Nu är regeringens budget för 2020 presenterad. Här kommer ett axplock av vad budgeten innebär för Växjö:

🌹 30 miljoner till välfärden i kommunen 🌹 30 miljoner till sjukvården i länet 🌹 18 000 Växjöpensionärer får mer i plånboken genom sänkt skatt, höjd grundpension och höjt bostadstillägg 🌹 10 miljoner till att minska segregationen i Växjö 🌹 6 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin i länet 🌹 5 miljoner till demensvården och för att minska ensamheten bland äldre i…

Läs mer

Gymnasieskola för alla

  För att alla elever i Växjö kommun ska ha rätt till en likvärdig skola behöver vi garantera att elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får tillgång till anpassat gymnasieprogram. Skolor som erbjuder detta idag finns i kommuner en bra bit från Växjö och för många ungdomar kan det vara ett stort steg att behöva flytta hemifrån…

Läs mer

Avgiftsfri skola

Socialdemokraterna har  lämnat in en skrivelse till utbildningsnämnden angående avgiftsfri skola. Inför varje skolstart hör vi om föräldrar som får uppmaningar att ta med frukt, muggar, en tjuga, smörgåsar mm till skolan. Frågan om avgiftsfriskola har länge diskuterats i Växjö kommun. Skollagen tolkas olika på olika skolor och vi anser att det är dags för…

Läs mer

Motionsstopp

Den 14 november har vi medlemsmöte där vi kommer behandla motioner till partidistriktets årsmöte (distriktskongressen) 21 mars 2020. Har du en motion du vill ska behandlas av vårt medlemsmöte eller på distriktskongressen behöver du skicka in den till vaxjo@socialdemokraterna.se senast 13 oktober.

Läs mer

Höstforum

Den 17 november anordnar partidistriktet i Kronoberg sitt höstforum. Mer information och anmälningslänk läggs ut här på hemsidan när det finns tillgängligt.

Läs mer
facebook Twitter Email